Tájékoztatás a gyermekek fejlesztéséről, logopédiáról, nevelési tanácsadásról, gyógytornáról

Tájékoztatás a gyermekek fejlesztéséről, logopédiáról, nevelési tanácsadásról, gyógytornáról

Online szakszolgálati ellátás

Tisztelt Szülők!

 

A központi utasítás alapján a pedagógiai szakszolgálat működésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

 

Általános szabály, hogy a pedagógiai szakszolgálatok nem fogadhatnak tanulókat sem egyesével, sem csoportos formában, a személyes jelenlétet igénylő feladatellátás 2020. március 16-tól szünetel.

 

Az egyes feladattípusok esetében a központi útmutatás az alábbi javaslatokat tartalmazza annak érdekében, hogy az ellátás a technikai és szakmai lehetőségekhez mérten a továbbiakban is elérhető legyen a tanulók számára.

 

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás – kizárólag online eszközökkel folyik elsősorban a tanácsadás, de a fejlesztés, gondozás tevékenysége is a pedagógiai szakszolgálatoknál.

2. A szakértői bizottsági tevékenység – az alapvizsgálat határozatlan ideig szünetel. A felülvizsgálatok esetében dokumentumelemzés módszerével (pl. pedagógiai vélemény, kérdőív, szülői vélemény stb.) megoldható a szolgáltatás további biztosítása.

3. A nevelési tanácsadás – digitális, online eszközökkel folyik a tanácsadás szolgáltatási tevékenysége a pedagógiai szakszolgálatoknál.

4. A logopédia – kizárólag valós idejű online jelenléttel működhet, olyan platformok segítségével, amelyek lehetővé teszik a videótelefonálást. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia kezelése megoldható egyéb digitális oktatás keretében is.

5. A gyógytestnevelés – tekintettel arra, hogy a köznevelési intézmények zárva tartanak az ezzel kapcsolatos szolgáltatás határozatlan ideig szünetel. Gyógytestnevelési digitális oktatási segédanyagok online eljuttatása lehetséges a tanulók számára.

6. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás – A pedagógiai szakszolgálatoknak elsősorban szakmai koordinációs szerepe van ebben a szolgáltatásban, ez online keretek között, személyes érintkezés nélkül is megoldható.

7. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása –  digitális, online eszközökkel folyik a tehetséggondozó tevékenység megvalósítása a pedagógiai szakszolgálatoknál.

 

A fenti szempontokat igyekeztünk szem előtt tartani, mikor a hétfői és keddi nap folyamán, egységes elveket lefektetve, valamelyest központosított módon, tagintézményünk minden szakembere létrehozta munka facebook profilját.

Kérlek benneteket, amennyiben segíteni tudjátok munkájuk a gyerekek szüleivel való kapcsolat felvételben tegyétek meg, egy - egy megosztással, hogy majd lehetőség szerint tudjuk elindítani a foglalkozásokat.

A foglalkozásokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeket biztosítjuk:

 

Intézményi telefonjaink: 34-552-005 és 34-590-683, 

08 és 14 óra között elérhetőek, 

A két mobil szám pedig 08 és 18 óra között hívható.

 

Szakszolgálati titkár: 06-30-2468031

 

Tagintézmény igazgató: 06-30-3177509

Feladat ellátással kapcsolatos - email cím: kempszkisber2020@gmail.com .

 

Nevelési tanácsadás:

Rónai Fanni  - KempszKisbér Rónai Fanni

Klupács Szabó - Gyógypedagógus Klupács-Szabó Erzsébet

Orbán Zsuzsánna - tanácsadó szakpszichológus 0630-3177509 -krízistanácsadás és egy-egy nevelési probléma átbeszélésére van lehetőség heti két órában.

 

Gyógytestnevelés:

Sipőczné Kiszely Nikoletta Éva - Nikolett Sipőczné Kempsz Kisbér

 

Logopédia:

Bolgárné Nerhaft Ilona - a héten csatlakozik a rendszerhez, addig a fenti elérhetőségeken lehet jelezni, ki kapcsolódna csoportjaiba

Mészöly Orsolya - Mészöly Orsolya Kempsz Kisbér

 

Szakértői Bizottsági tevékenység:

Ezzel kapcsolatban küldtünk ki a közelmúltban levelet, s várjuk a felülvizsgálatosokkal kapcsolatos nagyon részletes pedagógiai jellemzéseket, mert a gyerek vizsgálata nélkül, a rendelkezésünkre álló anyagból fogunk dönteni.

Elérhetőségeinket az intézményi honlapon: www.kempszkisber.webnode.hu

 

Intézményi facebook oldalon: Pedagógiai Szakszolgálat Kisbér is megtaláljátok.

 

 

Üdvözlettel:

Orbán Zsuzsánna

tagintézmény igazgató

Vissza